گالری عکس

۱۳ آبان ۱۳۹۶ ۸

آخرین دوره طراحی حرفه ای ساختمان-تابستان ۹۷
Welcome to the Official Website of Navid Siahpolo
Earthquake and Structural Engineering
برگزاری دوره "درسهایی از زلزله سر پل ذهاب با تمرکز بر خسارتهای سازه ای"
سال نو میلادی ۲۰۲۰ مبارک