اطلاع رسانی دوره های تخصصی - آرشیو

پذیرش مقاله "اثرات چند درجه آزادی در قاب‌های خمشی فولادی تحت زلزله‌های نزدیک گسل با اثرات جهت پذیری پیش رونده"

پذیرش مقاله "اثرات چند درجه آزادی در قاب‌های خمشی فولادی تحت زلزله‌های نزدیک گسل با اثرات جهت پذیری پیش رونده"

مقاله "اثرات چند درجه آزادی در قاب‌های خمشی فولادی تحت زلزله‌های نزدیک گسل با اثرات جهت پذیری پیش رونده" تالیف آقای مهندس مشایخی، آقای دکتر محسن گرامی (دانشیار دانشگاه سمنان) و من در مجله علوم و مهندسی زلزله وابسته به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله جهت چاپ پذیرفته شد.

ادامه مطلب