اطلاع رسانی دوره های تخصصی

سابمیت مقاله در مجله International Journal of Steel Structures

سابمیت مقاله در مجله International Journal of Steel Structures

مقاله ای با عنوان "ROPOSING A RELATIONSHIP FOR ESTIMATING THE SEPARATION GAP DEMAND OF ADJACENT BUILDINGS BY INVESTIGATING THE EFFECT OF IRREGULARITY OF LATERAL STIFFNESS" تالیف آقای مهندس خاتمی دانشجوی دکترای مهندسی زلزله دانشگاه سمنان در تاریخ ۱۰ آذرماه سابمیت شده است. من بعنوان استاد مشاور ایشان هستم ضمن آنکه آقایان دکتر محسن گرامی، و پروفسور خیرالدین نیز بعنوان نویسندگان همکار در این مقاله نقش دارند.

ادامه مطلب
پذیرش مقاله "اثرات چند درجه آزادی در قاب‌های خمشی فولادی تحت زلزله‌های نزدیک گسل با اثرات جهت پذیری پیش رونده"

پذیرش مقاله "اثرات چند درجه آزادی در قاب‌های خمشی فولادی تحت زلزله‌های نزدیک گسل با اثرات جهت پذیری پیش رونده"

مقاله "اثرات چند درجه آزادی در قاب‌های خمشی فولادی تحت زلزله‌های نزدیک گسل با اثرات جهت پذیری پیش رونده" تالیف آقای مهندس مشایخی، آقای دکتر محسن گرامی (دانشیار دانشگاه سمنان) و من در مجله علوم و مهندسی زلزله وابسته به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله جهت چاپ پذیرفته شد.

ادامه مطلب