درباره ما

مشخصات فردی

نام: نوید

نام خانوادگی: سیاه پلو

1538146107-24-10-2015-08-58-59.jpg

ویرایش

 

تاریخ تولد: 7/1/1361

محل تولد: تهران

مرتبه‌ی علمی: استادیار

پُست سازمانی: سرپرست معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن : 33345372-061 داخلی : 225

دورنگار : 33345826-061

آدرس ایمیل: n_siahpolo@yahoo.com، n.siahpolo@mjdkh.ac.ir, n.siahpolo@gmail.com

آدرس وب‌سایت شخصی:  http://navidsiahpolo.ir

آدرس:اهواز گلستان پردیس موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان، گروه آموزشی مهندسی عمران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

ردیف

عنوان

1

اثر زلزله های نزدیک گسل بر سازه های فولادی

2

تولید و توسعه روابط تجربی در برآورد سریع نیازهای لرزه ای غیر خطی

3

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات فولادی رایج و پیشرفته

4

تاثیر پارامترهای جنبش نیرومند زمین بر تقاضای لرزه ای

5

سیستم های نوین در بهسازی لرزه ای سازه ها

6

محاسبه پارامترهای لرزه ای سازه های ساختمان های موجود و جدید

7

ارزیابی روشهای بهسازی لرزه ای در تقابل با سطوح عملکردی

8

ارزیابی توانمندی انواع روشهای بارافزون سنتی و پیشرفته

9

مطالعه رفتار غیرخطی سازه ها بکمک روش  IDA

10

منحنی شکست در سازه های فولادی

11