راهنمایی و مشاوره کار شناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۰۵۴

 

بخش 1- راهنمایی

      فهرست دانشجویان موسسه که دفاع کرده اند    
ردیف نام خانوادگی نام موضوع تاریخ دفاع  
1 نجار نصب محمد جواد مطالعه عددی تاثیر هندسه اتصال و نوع فولاد بر رفتار اتصال صلب با ورق انتهایی در برابر آتش   موسسه
2 شاهین زاده احسان بررسی انواع روش های صنعتی سازی ساختمان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ارائه روش بهینه در مطالعه موردی شهرک مسکونی 2000 واحدی نفت   واحد اهواز
6 عزیزی هفشجانی دانیال محاسبه پارامترهای عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی مجهز به مهاربند کمانش‌تاب به کمک ضوابط FEMA P695   موسسه
4 شاه ولی کوه شوری رضا تأثیر فرم‌های مهاربندی (هم‌محور و برون‌محور) بر عملکرد قاب‌های خمشی فولادی در برابر خرابی پیش‌رونده   موسسه
11 شجاعی فر زهرا ارتقاء عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی در برابر زلزله نزدیک گسل پالس گونه به کمک میراگر تسلیم شونده U شکل   موسسه
3 عالی پور پریا به‌کارگیری میراگر ویسکوپلاستیک در بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی در اثر زلزله‌ی حوزه‌ی نزدیک گسل پالس‌گونه   موسسه
5 کیانی ده کیان اسماعیل مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب مهاربندی هم‌محور کمانش ناپذیر (BRB) در برابر زلزله‌های نزدیک گسل پالس گونه   موسسه
2 سوینی نصره مطالعه­ی تأثیر پارامترهای هندسه تیر پیوند برشی پیچی قابل تعویض با اتصال به جان در برابر بارگذاری چرخه­ای نزدیک گسل   موسسه
7 شیرعلی سعید محاسبه پارامترهای عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی مجهز به مهاربند کمانش‌تاب واگرا به کمک ضوابط FEMA P695   موسسه
8 بهمئی شهاب تاثیر مشخصات المان مرزی و اتصال آن بر عملکرد غیرخطی دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید   واحد دزفول
9 یعقوبیان مسلم مطالعه عددی تأثیرابعادهندسی اتصال خمشی مستقیم با بال جوشی و جان پیچی به ستون فولادی توخالی (SHS) بر کنترل خرابی پیش‌رونده   واحد دزفول
10 سعیدیان حمید تحلیل پایداری تونل به روش عددی به کمک نرم افزار PLAXIS  مطالعه موردی تونل شماره 4  محور پاتوه - دهدشت   واحد دزفول
           
           
      فهرست دانشجویان موسسه با پروپزال مصوب-موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان    
ردیف نام خانوادگی نام موضوع تاریخ تصویب پروپزال سایر توضیحات
1 محمدی خو امین مطالعه تحلیلی پارامترهای هندسی مؤثر بر رفتار لرزه‌ای زوج دیوار برشی فولادی با رویکرد سطح عملکرد 1397/03/12  
2 مهدوی امین محسن ارتقاء عملکرد لرزه ای ساختمان فولادی مهاربندی شده همگرا با نامنظمی پیچشی مجهز به میراگر شکاف دار فولادی (SSD) در اثر زلزله نزدیک گسل 1397/06/06  
3 مسلم زاده جواد مطالعه‌ی عددی ضربه‌ی دو ساختمان خمشی فولادی مجاور هم در اثر زلزله‌های متوالی دور ونزدیک گسل  1397/03/12  
4 زنگنه گوهر مطالعه تحلیلی الگوهای بار جانبی جدید در تخمین نیازهای لرزه ای قاب های بلند مرتبه فولادی خمشی نامنظم از نوع سختی در اثر زلزله حوزه نزدیک گسل. 1397/11/17  
5 مکتبی سعید مطالعه ‌رفتار ‍‌غیرخطی سازه‌های خمشی ‌فولادی مجهز به میراگر اصطکاکی دورانی در اثر پالس‌ ریاضی نزدیک گسل 1397/10/13  
6 دغاغله عباس اثر زلزله های متوالی حوزه نزدیک بر قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر تسلیمی U-شکل 1397/11/17  
7 دعیش طرفی محمد مطالعه رفتار لرزه ای غیرخطی قاب خمشی فولادی مجهز به BRB در اثر پارامترهای معرف زلزله نزدیک گسل بکمک مدل ریاضی پالس  1397/12/22 ارسال به گروه
8 صالحی ریحانی سیدنوید ارزیابی احتمالاتی و مقایسه سطح فروریزش قابهای خمشی فولادی متوسط تحت زلزله‌های نزدیک گسل بر پایه فولادهای ST37 و ST52 1397/12/14  
9 غلامی عبدالمجید در مرحله انتخاب موضوع 1396/07/17 انتخاب استاد راهنما
10 جلیلی مصطفی عملکرد لرزه‌ای قاب‌ فولادی با مهاربند واگرای ویژه در برابر خرابی پیش‌رونده متاثر از زلزله نزدیک گسل پالسگونه 1396/12/21  
10 بهادری بیرگانی نازنین مطالعه عملکرد لرزه ای سیستم های مقاوم جانبی فولادی متداول در برابر زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل 1397/03/12  
11 رهبان مهسا در مرحله انتخاب موضوع 1397/10/04 انتخاب استاد راهنما
12 منظری سعید در مرحله انتخاب موضوع 1397/12/27 انتخاب استاد راهنما
           
           
      فهرست دانشجویان با پروپزال مصوب-سایر دانشگاه ها    
ردیف نام خانوادگی نام موضوع تاریخ تصویب پروپزال سایر توضیحات
1 گندمی رضا پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های کوتاه و میان مرتبه (قاب خمشی فولادی ویژه) با جداساز لرزه‌ای LRB در پایه، تحت اثر زلزله‌های نزدیک گسل دارای پریود بلند   واحد اهواز
2 یا حسن سروش ارزیابی ظرفیت عملکردی و آسیب‌پذیری سازه‌های قاب خمشی فولادی طراحی شده با ضوابط طراحی لرزه‌ای در برابر زلزله‌های نزدیک گسل پالس گونه با استفاده از منحنی شکنندگی   واحد اهواز
3 مرادپور سید هادی استفاده از میراگرهای تسلیمی U شکل در بهبود پاسخ لرزه‌ای ساختمان نامتقارن برشی-پیچشی   واحد ابادان
4 دالوند محمد به‌کارگیری میراگر جرمی تنظیمی در بهبود تقاضای لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی نامتقارن پیچشی در اثر زلزله پالس گونه حوزه نزدیک   واحد دزفول
5 لطیفیان امید مقایسه عملکرد لرزه ای غیرخطی قاب خمشی فولادی با و بدون دیوار برشی فولادی نازک در برابر زلزله های سکانسی نزدیک گسل   واحد دزفول
5 0 0 مطالعه اجزائ محدود عوامل موثر بر توسعه خرابی پیشرونده در اتصال پیچی درختی    
           
      فهرست دانشجویان رزرو     
ردیف نام خانوادگی نام موضوع تاریخ تصویب پروپزال سایر توضیحات
1 عیدی پردیس -   -
2 درویشی شیرین -   -
3 حسین پورکهواز امین -   -
4 منظری سعید -   -
5 خشوعی احسان -   -
6 سینا یگانه -   -

 

بخش 2- مشاوره

ردیف نام دانشجو عنوان پایان‌نامه استاد راهنما تاریخ دفاع  دانشگاه
1 روح الله راهنورد  ارزیابی تحلیلی رفتار فراارتجاعی اتصال صلب فولادی با مقطع بال کاهش یافته در اثر بارگذاری چرخه ای اکبر حسنی پور 15/4/93 موسسه
2 منا دانش ارزیابی خدمت پذیری سیستم سقف کرمیت تحت بار ناشی از حرکت انسان  فرهاد عباس گندمکار 30/7/93 موسسه
3 میلاد کهزادیان  ارزیابی تحلیلی رفتار اتصالات رایج فولادی تحت اثر آتش  اکبر حسنی پور 34098 موسسه
4 عدی یباری اثرات نامنظمی بر توزیع نیازهای غیر ارتجاعی قابهای خمشی فولادی دارای پس رفتگی  علی اکبر پیراسته 34312 موسسه
5 محسن رسولی اصل   مقاوم سازی دیوارهای مصالح بنایی تحت اثر بار جانبی صادق حقیقی پور 22/1/94 موسسه
6 عبدالحسین بهمنی مطالعه تحلیلی عملکرد تناوبی اتصالات صلب با استفاده از صفحات  صادق حقیقی پور 15/4/94 موسسه
7 محمدعلی محمدیان  بررسی مقایسه ای پارامترهای نیاز لرزه ای قابهای لوله ای و لوله ای مهاربندی شده در ساختمان های بلند ایرج رسولان 24/8/94 موسسه
8 بهزادنصیری  ارزیابی سطح عملکرد ساختمان های آموزشی به کمک ضوابط دستورالعمل بهسازی ساختمان های موجود، مطالعه موردی دبیرستان امیرکبیر اهواز و ارائه راهکارهای مختلف بهسازی لرزه ای ایرج رسولان 18/8/94 موسسه
9 پریا پوراهوازی مطالعه عددی بر رفتار ستون لوله ای فلزی با مقطع بیضوی شکل پرشده با بتن  فرهاد عباس گندمکار 27/8/94 موسسه
10 امیرحسام مشایخی اثر مودهای بالاتر در نیازهای لرزه ای قاب های خمشی تحت زلزله های حوزه نزدیک محسن گرامی   موسسه
12 نفیسه  باجلان ارزیابی رفتار غیرارتجاعی قابهای خمشی فولادی در اثر زلزله‌های سکانسی با نگاه به مقایسه زلزله‌های دور و نزدیک گسل امیر ایازی 26/8/95 موسسه
13 داریوش حمیدی تاثیر بزرگای زلزله بر  توزیع نیاز لرزه ای تغییر مکانی قابهای خمشی بتن مسلح  مهدی مهدوی عادلی 22/8/95 موسسه
14 امین خنجری ارزیابی مقایسه ای میزان تاثیردیوار برشی فولادی و بتنی بر تقاضای لرزه ای تغییر مکانی قاب خمشی بتنی مهدی مهدوی عادلی 35194 موسسه
18 محسن عزیزی خیرآباد مطالعه عددی رفتار چرخه ای اتصال پس کشیده ی تیر فولادی به ستون مرکب مهدی مهدوی عادلی 28/01/96 موسسه
20 مرتضی کوشش تاثیرفاصله تاگسل بر  تقاضای لرزه ای حداکثر تغییرمکان نسبی  بین طبقات قاب خمشی فولادی مهدی مهدوی عادلی 22/8/95 موسسه
22 محمد ناطق زاده ارزیابی فاصله بین سازه های با قاب خمشی فولادی ویژه در خاک سخت با رفتار غیرخطی مهدی مهدوی عادلی 22/9/96 موسسه
23 عباس نظری بررسی و مقایسه توزیع بار زلزله در ارتفاع بر قابهای خمشی فولادی دو بعدی در اثر زلزله های نزدیک گسل با اثرات جهتپذیری پیشرونده  اکبر حسنی پور 31/1/95 موسسه
25 قاسم بریحی ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی فولادی در برابر زلزله های نزدیک گسل با نگاه به توانمندی روشهای بارافزون سنتی (آیین نامه و پیشرفته) و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی محسن گرامی 34706 موسسه
35 فاطمه شرفی تعیین سطح آسایش سقف مرکب ساخته شده از دو ورق فولادی تاخورده و دو ورق تخت تحت بارهای دینامیکی ناشی از راه رفتن و دویدن انسان فرهاد عباس گندمکار 28/1/95 موسسه
36 محمد حق طلب ارزیابی رفتار لرزه ای دیوارهای بنایی دارای بازشو تقویت شده به وسیله کلاف پیرامونی فولادی صادق حقیقی پور 34706 موسسه
37 شیما هوشمند نیا مطالعه تحلیلی اثر خرابی پیشرونده بر اتصالات صلب پیچی و جوشی رایج اکبر حسنی پور   ازاد-واحد اهواز
38 نوشین مریدی بررسی مقایسه ای تحلیل دینامیکی غیرخطی مخازن نفتی فولادی تحت زلزله ی نزدیک و دور از گسل  ایرج رسولان 25/8/95 موسسه
41 سید فواد موالی مطالعه تحلیلی رفتار تیرهای بتن مسلح با استفاده از خاموت¬های FRP تحت بار استاتیکی  احمد دالوند 30/8/96 موسسه
42 عباس سعدونی بررسی رفتار قابهای بتنی خمشی متوسط آسیب دیده تحت امواج پس لرزه نزدیک گسل  احمد دالوند 35681 موسسه
43 محمد طهماسبی مطالعه تحلیلی رفتار تیرهای رابط بتنی در دیوارهای برشی کوپله با فولاد پر مقاومت  احمد دالوند 30/8/96 موسسه
44 محمد ملکی زاده ارزیابی اثر مولفه قائم زلزله های نزدیک و دور بر عملکرد لرزه ای سازه های صنعتی (سوله) با دهانه های عریض مستقر بر بستر صلب و انعطاف پذیر با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA علی اکبر پیراسته 35218 موسسه
45 محمد منصوری بررسی انهدام پیش‌رونده قاب‌های خمشی فولادی مهاربندی‌شده با دیوار برشی فولادی در ساختمان‌های بلند در اثر بار انفجاری احمد دالوند   موسسه
46 مهدی لطفی بررسی رفتار سیستم کمربند خرپایی درقاب های خمشی فولادی در سازه های بلند بااستفاده ازتحلیل دینامیکی افزاینده  تحت رکوردهای نزدیک گسل  احمد دالوند 35681 موسسه
50 رحمت رضایی بررسی المان محدود رفتار چرخه ای اتصالات بتنی با خاموت های ساخته شده از الیاف FRP احمد دالوند 30/8/96 موسسه
57 حسین مقدس قهفرخی بررسی رفتار لرزه ای منار سین اصفهان و مقاوم سازی آن توسط الیاف FRP احمد دالوند 35681 موسسه
58 غلامرضا امتحانی تحلیل دینامیکی افزاینده پایه های پل بتنی آسیب دیده تحت امواج پس لرزه نزدیک گسل احمد دالوند 35681 موسسه

 

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۳۹۸