راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

تعداد بازدید:۱۰۸۹

ردیف

عنوان رساله/ پایان‌نامه

نام دانشجو

تاریخ دفاع

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

گروه آموزشی/ دانشگاه

1

توسعه روش نوین طراحی لرزه ای عملکردی دوگانه (HFD) برای قاب مهاربندی شده واگرای فولادی در اثر زلزله های نزدیک گسل (پروپزال مصوب)

سید عدالنبی رضوی

 

دکترای مهندسی عمران - سازه

نوید سیاه پلو

دکتر مهدی مهدوی عادلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2

تخمین اثرات پدید برخورد قابهای خمشی فولادی نا منظم تحت اثر زمین لرزه های متوالی (پروپزال مصوب)

مصطفی خاتمی

 

دکترای مهندسی عمران - زلزله

محسن گرامی

علی خیرالدین

نوید سیاه پلو

دانشگاه سمنان

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۳۹۸