کارگاه ها و دوره های تخصصی

تعداد بازدید:۱۸۲۸

ه- برگزاری ''کارگاه های آموزشی'' و''سخنرانی های علمی''(35  مورد).

ردیف

عنوان کارگاه/ دوره‌ی آموزشی

دانشگاه/ مؤسسه برگزارکننده

تاریخ برگزاری

1

بررسی آسیب پذیری سازه های بتن مسلح ومعرفی تکنیک مقاوم سازی بکمک الیاف پلیمری مرکبFiber Reinforced Polymer

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

1388

2

تحلیل دستی سازه تا طراحی کامپیوتری آن-سازه های فولادی و بتنی

موسسه آموزشی خانه عمران، اهواز

1388-1389

3

تشریح ضوابط لرزه ای ساختمانهای با مصالح بنایی

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

1388

4

استفاده از الیاف پلیمری مرکب در بهبود رفتار لرزه ای ساختمانهای بنایی

دومین همایش ملی مقاوم سازه ساختمان، بهبهان

1387

5

جوش و جوشکاری در صنعت ساختمان

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، ویژه ناظرین فنی بنیاد مسکن استان خوزستان

1388

6

مقدمه ای بر انواع خرپا ها و آشنایی با فرم های ایده آل در مسابقات خرپای ماکارونی

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

1388

7

درسهای از زلزله توهوکو-ژاپن

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

1388

8

طراحی ساختمانهای فولادی با نرم افزار ETABS

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

1390

9

مروری بر انواع فرمهای سازه ای در ساختمان های بلند

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

1391

10

آشنایی با نرم افزار ETABS در قالب طراحی یک سازه فولادی واقعی

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

1391

11

تحلیل دستی سازه سازه های فولادی و بتنی

موسسه آموزشی پایا

1392

12

محاسبات فنی ساختمان با نرمافزار ETABS (مقدماتی-دوره1)

موسسه آموزشی پایا

1392

13

آمادگی آزمون نظام مهندسی (محاسبات)- مبحث بارگذاری

موسسه آموزشی پایا

1392

14

آمادگی آزمون نظام مهندسی (محاسبات)- مبحث طراحی سازه های فولادی

موسسه آموزشی پایا

1392

15

محاسبات فنی ساختمان با نرمافزار ETABS (مقدماتی-دوره2)

موسسه آموزشی پایا

1392

16

محاسبات فنی ساختمان با نرمافزار ETABS (مقدماتی-دوره3)

موسسه آموزشی پایا

1392

17

محاسبات فنی ساختمان با نرمافزار ETABS (مقدماتی-دوره1)

موسسه آموزشی پایا

1392

18

طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار SAP

شرکت فولاد خوزستان، اهواز

1392

19

طراحی فونداسیون و ساختمان با ETABS

شرکت فولاد خوزستان، اهواز

1393

20

تحلیل دینامیکی خطی ساختمان ها با استفاده از ETABS

مدرسه مهندسی ویژن، اهواز

1393

21

آشنایی با استاندارد 2800 ایران-ویرایش 3

سازمان بنادر و کشتیرانی خوزستان

1393

22

تحلیل دینامیکی خطی

کوتاه مدت جهاددانشگاهی خوزستان، اهواز

1393

23

ارائه روشی نوین در ارزیابی و طراحی لرزه ای ساختمان فولادی در برابر زلزله های نزدیک گسل

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

1394

24

کارگاه آموزشی استاندارد 2800 ویرایش 4

سازمان نوسازی مدارس خوزستان

1394

25

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ارائه گزارش تحقیق یا  مقاله

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

آذرماه 94

26

آشنایی با انواع نرم افزارهای عمرانی

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

آبانماه 95

27

اولین دوره جامع محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE

مرکز آموزشهای کوتاه مدت جهاددانشگاهی خوزستان، اهواز

آبان ودی 95

28

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (طرح، اجرا و ارزیابی کیفی)

مرکز آموزشهای کوتاه مدت جهاددانشگاهی خوزستان، اهواز

اسفندماه 95

29

دومین دوره جامع محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE

موسسه آموزشی پایا

بهار و تابستان 96

30

سومین دوره جامع محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE

موسسه آموزشی پایا

زمستان 96

31

الفبای طراحی ساختمان فولادی با ETABS2015

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

1396

32

دوره طراحی اتصالات سازه های فولادی ارتقا پایه محاسبات 3 به 2

مرکز آموزشهای کوتاه مدت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

دیماه 1396

33

دوره تحلیل دینامیکی سازه ها در برابر باد و زلزلهارتقا پایه محاسبات 3 به 2

مرکز آموزشهای کوتاه مدت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

دیماه 1396

34

چهارمین دوره جامع محاسبات ساختمان با ETABS و SAFE

موسسه آموزشی پایا

مهرماه 1397

35

کنترلهای ویژه در طراحی لرزه ای ساختمان با ETABS2015

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

1397

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۳۹۸