مقالات کنفرانس های ملی و بین المللی

تعداد بازدید:۱۱۶۳

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسندگان

دانشگاه/ مؤسسه برگزارکننده

تاریخ برگزاری

نوع ارائه*

شهر/ کشور

 

1

بررسی عملکرد جداسازهای لرزه ای در مقاوم سازی ساختمان ها

نوید سیاه پلو، راضیه یوسفی حاجیوند

دومین همایش ملی مقاوم سازی ساختمان، دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان

1387

سخنرانی

بهبهان/ایران

 

2

استفاده از الیاف پلیمری مرکب در بهبود مقاومت لرزه ای مصالح بنایی

نوید سیاه پلو

دومین همایش ملی مقاوم سازی ساختمان، دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان

1387

سخنرانی

بهبهان/ایران

 

3

Separation Distance of Torsion-Lateral Adjacent Building Using Random Vibration Method

Navid Siahpolo

The 14nd European Conference on Earthquake Engineering (14ECEE)

2011

Oral

Ohrid, Macedonia

 

4

کاربرد روش ارتعاشات پیشا درمحاسبه درز انقطاع مورد نیاز بین دو ساختمان هم جوار نامنظم تحت تاثیر تابع چگالی طیفی غیر خطی تحریکات لرزه ای

نوید سیاه پلو، علیرضا فیوض

ششمین گنگره ملی عمران

1389

پوستر

سمنان/ایران

 

5

بررسی تاثیرزوج پاسخهای جانبی-پیچشی حاصل از خروج از محوریت پیشا(تصادفی) بر رفتارلرزه ای ساختمانهای متقارن در پلان و ارتفاع

نوید سیاه پلو

ششمین گنگره ملی عمران

 

1389

پوستر

سمنان/ایران

 

6

Evaluation of Thermal gradient Effects of Sun Radiation on Steel Storage Tanks

E. Karbschi,  N.Siahpolo

The 9th  International Conference on Civil Engineering

2012

proceeding

Isfahan/Iran

 

7

بررسی عملکرد لرزه¬ای قاب¬های بتن مسلح مهار¬بندی¬شده با مهار ضربدری

محمدرضا مین باشی ، محسن گرامی، نوید سیاه پلو

4 امین کنفرانس مقاوم سازی ایران

1391

پوستر

تبریز/ایران

 

8

بررسی ضریب رفتار قابهاهای طبقاتی بتن مسلح مهاربندی شده با مهار ضربدری توسط تحلیل پوش آور

محمدرضا مین باشی ، محسن گرامی، نوید سیاه پلو

دومین کنفرانس سازه و فولاد

1390

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

9

بررسی میزان تخریب و اثر پذیری پلها در اثر ترکیب اعمال نیروهای مخرب محیطی (چکیده در دسترس است)

احمد رضا مدحج ، نوید سیاه پلو، محمد حسین نقشینه

اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

1391

چاپ در مجموعه مقالات

رودبار/ایران

 

10

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ دوره ﺗﻨﺎوب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﻣﻴﺎﻧﻘﺎب ﺑﻨﺪی ﺷﺪه

محسن گرامی، محسن لطفی، نوید سیاه پلو

اولین کنفرانس ملی صنعت بتن، جهاددانشگاهی کرمان

1391

چاپ در مجموعه مقالات

کرمان/ایران

 

11

ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻓﻮﻻدی ﺿﺮﺑﺪری و زانویی شکل

محسن گرامی، محسن لطفی، نوید سیاه پلو

اولین کنفرانس ملی صنعت بتن، جهاددانشگاهی کرمان

1391

چاپ در مجموعه مقالات

کرمان/ایران

 

12

ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﺣﺎوی داﻧﻪ و ﭘﻮدر ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ

محسن گرامی، احسان بشیری گودرزی، محمد هادی تقدیسی، نوید سیاه پلو

اولین کنفرانس ملی صنعت بتن، جهاددانشگاهی کرمان

1391

چاپ در مجموعه مقالات

کرمان/ایران

 

13

در آمدی بر ارزیابی مشخصات بتن (خشک و تر) حاوی سنگدانه های لاستیکی حاصل از بازیافت تایر های فرسوده

محسن گرامی، نوید سیاه پلو، راضیه یوسفی حاجیوند

اولین کنفرانس ملی صنعت بتن، جهاددانشگاهی کرمان

1391

چاپ در مجموعه مقالات

کرمان/ایران

 

14

نیروی استاتیکی معادل و مقایسه آیین نامه ها در طراحی لرزه ای سازه ها

محسن گرامی، فاطمه عبدوس، نوید سیاه پلو

دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

1391

سخنرانی

ساری/مازندران

 

15

مطالعه تحلیلی تاثیر کاهش یا افزایش عرض دهانه در ارتفاع بر پارامترهای موثر بر پاسخ جانبی سازه های بلند بتنی

نوید سیاه پلو، علی خیر الدین، احمد فراهانی

چهارمین کنفرانس ملی بتن

1391

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

16

Study on the Effects of Slope of Peripheral Columns on Response of RC Structural Frames to Lateral Loading (متن در دسترس من فارسی است)

A.Farahani, A.Kheyroddin, N.Siahpolo

The 4th International Conference on Concrete and Development (ICCD)

2013

Abstract submission

Tehran/Iran

 

17

درآمدی بر مطالعات انجام شده در ارزیابی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی مجهز به میراگر ویسکوپلاستیک تحت اثر زلزله های نزدیک گسل و معمولی

محسن گرامی، نوید سیاه پلو، علی اکبردارستانی

چهارمین همایش ملی مدیریت بحران در صنعت ساختمان و شریان های حیاتی، پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

1392

چاپ در مجموعه مقالات

گرگان/ایران

 

18

مقایسه تحلیلی اتصال صلب پیچی متداول و اتصال صلب با مقطع بال کاهش یافته

روح الله راهنورد، نوید سیاه پلو

دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه اصفهان

1392

پوستر

اصفهان/ایران

 

19

بررسی دینامیکی اثر برخورد دو سازه ی مجاور به هم با در نظر گیری اثر تکیه گاهی

محسن گرامی، فاطمه عبدوس، نوید سیاه پلو،

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه زاهدان

1392

سخنرانی

زاهدان/ایران

 

20

بررسی رفتار قابهای مهاربند واگرا در ساختمانهای فولادی تحت زلزله در راستا و عمود بر محور قاب NCCE08_0047

نوید سیاه پلو، محسن رکنی نژاد

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه نوشیروانی بابل

1393

پوستر

بابل/ایران

 

21

بررسی اثر هندسه دیوار بنایی بر مقاومت آن و مقاوم سازی مصالح بنایی با تعبیه میلگرد های قائم

روح الله راهنورد، اکبرحسنی پور، نوید سیاه پلو

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه نوشیروانی بابل

1393

سخنرانی

بابل/ایران

 

22

آنالیز تحلیلی پارامترهای مهم در اتصالات با مقطع بال کاهش یافته

روح الله راهنورد، نوید سیاه پلو

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه نوشیروانی بابل

1393

سخنرانی

بابل/ایران

 

23

ارزیابی روش تحلیل استاتیکی غیر خطی تطبیقی بر اساس جابجایی DAP در برآورد نیاز لرزه ای قاب های خمشی فولادیCIVIL01_432

محسن گرامی، امیر حسام مشایخی، نوید سیاه پلو

همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری، سازمان ملی استاندارد استان گلستان

1393

چاپ در مجموعه مقالات

گلستان/ایران

 

24

ارزیابی تاثیر سختی خمشی ستون و تیر در بهبود رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی (کد 2-114)

نوید سیاه پلو، محمد ناطق زاده

اولین همایش ملی مهندسی سازه، انجمن مهندسی سازه ایران

1393

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

25

مقایسه ضریب رفتار تحلیلی قاب خمشی فولادی بکمک تحلیل پوش آور سنتی با الگوی بار زلزله نزدیک گسل دارای اثرات جهتپذیری پیشرونده

محسن گرامی، نوید سیاه پلو، رضا وهدانی

اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، انجمن سازه های فولادی ایران، دانشگاه شهید بهشتی ایران

1393

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

26

اثردرجات آزادی بر تخمین نیاز رانش بین طبقه ای و جابجائی ارتجاعی بام قابهای MDOF در اثر زلزله های نزدیک گسل دارای اثرات جهتپذیری پیشرونده

محسن گرامی، نوید سیاه پلو، رضا وهدانی

اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، انجمن سازه های فولادی ایران، دانشگاه شهید بهشتی ایران

1393

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

27

ارزیابی روش بارافزون ترکیب مودال در تخمین نیازهای غیرارتجاعی قاب خمشی فولادی ویژه در برابر زلزله نزدیک گسل با اثرات جهتپذیری پیشرونده

محسن گرامی، نوید سیاه پلو، رضا وهدانی

اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، انجمن سازه های فولادی ایران، دانشگاه شهید بهشتی ایران

1393

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

28

مروری بر آخرین مطالعات مرتبط با تحلیل بار افزون مودال در برآورد نیازهای لرزه ای ساختمان های فولادی با نگاه به الگوهای توزیع بار

نوید سیاه پلو، قاسم بریحی، محسن گرامی

اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، انجمن سازه های فولادی ایران، دانشگاه شهید بهشتی ایران

1393

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

29

مطالعه تحلیلی بیشینه نیاز نیرو و تغییر شکل اعضای مستقر در قاب خمشی فولادی با منظور نمودن اثر مودهای بالاتر بکمک تحلیل بارافزون

محسن گرامی، نوید سیاه پلو، رضا وهدانی

2امین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری، دانشگاه جامع علمی کاربردی

1393

سخنرانی

تهران/ایران

 

30

در باب تاثیر زلزله نزدیک و دور از گسل بر ضریب کاهش مقاومت و نسبت تغییر شکل غیر ارتجاعی به ارتجاعی با رویکرد تقاضای شکلپذیری

محسن گرامی، نوید سیاه پلو، رضا وهدانی

هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله

1394

پوستر

تهران/ایران

 

31

محاسبه ضریب رفتار سیستم های چنددرجه آزادی در برابر زلزله نزدیک گسل با اثرات جهتپذیری پیشرونده : پیشنهاد ضریب اصلاح

محسن گرامی، نوید سیاه پلو، رضا وهدانی

هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله

1394

پوستر

تهران/ایران

 

32

COMPARISON OF VARIOUS SLIDING BEARINGS UNDER NEAR FAULT GROUND MOTIONS

Farajian M., Siahpolo N.

7th Internationa Conference on Seismology and Earthquake Enginnering (18-21 may)

2015

Poster

Tehran/Iran

 

33

ارزیابی روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بهنگام شونده تغییرمکانی

در برآورد نیاز لرزه ای قاب های خمشی فولادی

محسن گرامی، آمیر حسام مشایخی، نوید سیاه پلو

هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله

1394

پوستر

تهران/ایران

 

34

Accuracy Evaluation of Numerical Methods in Linear and Nonlinear Dynamic Response of MDOF Structures

Siahpolo. N., Gerami. M., Yousefi Hajivand. R.

The 10nd International Conference on Civil Engineering (10ICCE), Tabriz University

1394

Poster

Tabriz/Iran

 

35

Seismic Response of Triple Friction Pendulum base isolated structures and its advantages over Friction Pendulum Systems

Farajian. M., and Siahpolo. N.

The 10nd International Conference on Civil Engineering (10ICCE), Tabriz University

1394

Poster

Tabriz/Iran

 

36

اثر زلزله نزدیک گسل حاوی اثر جهتپذیری پیشرونده بر تخمین نیازهای لرزه¬ای الاستیک قاب خمشی فولادی با منظور نمودن اثرات چند درجه آزادی

نوید سیاه پلو، محسن گرامی، رضا وهدانی

10امین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

1394

پوستر

تبریز/ایران

 

37

ارزیابی عملکرد لرز ه ای غیرخطی قابهای خمشی فولادی میان مرتبه تقویت شده با میراگرهای ویسکو- پلاستیک

نوید سیاه پلو، محسن گرامی، رضا وهدانی

اولین کنفرانس ملّی توسعه عمرانی کلان شهر ها با رویکرد سرمایه گذاری، دانشگاه آزاد اهواز

1393

سخنرانی

اهواز/ایران

 

38

Analytical Study on the Important Effective Parameters of Cyclic Behavior of Reduce Beam Section Moment Connections

Rahnavard R., Siahpolo. N.,

8th

National Congress on Civil Engineering

2014

Poster

Babol/Iran

 

39

روشی نوین در محاسبه تغییر مکان هدف قاب خمشی فولادی در اثر زلزله نزدیک گسل پالس گونه

 

نوید سیاه پلو، محسن گرامی

2 امین همایش ملی سازه (انجمن مهندسین سازه ایران)

1394

پوستر

تهران/ایران

 

40

تشدید در اسکله‌های فولادی انتقال آب بامطالعه موردی اسکله کشت و صنعت دوبل خزاعی

نوید سیاه پلو

2 امین همایش ملی سازه (انجمن مهندسین سازه ایران)

1394

پوستر

تهران/ایران

 

41

بررسی مقایسه ای پارامترهای تغییرمکان جانبی مطلق و نسبی تحت بار جانبی زلزله در سیستم های سازه ای لوله در لوله و لوله در لوله مهاربندی شده با مدول های مختلف مهاربندهای همگرای ضربدری وشورن در ساختمان های بلند

محمد علی  محمدیان، ایرج رسولان، نوید سیاه پلو

2 امین همایش ملی سازه (انجمن مهندسین سازه ایران)

1394

پوستر

تهران/ایران

 

42

انواع میراگرها و عملکرد لرزه ایی آنها در هنگام وقوع زلزله

علیرضا حیصمی ،  نوید سیاه پلو

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

1393

پوستر

تهران/ایران

 

43

بررسی تاثیر ابعاد تیرها و ستونها بر روی تغییر مکان طبقه

علیرضا حیصمی - نوید سیاه پلو - میلاد تقی پور

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

1393

پوستر

تهران/ایران

 

44

بررسی مقایسه ای پارامتر لنگی برشی بال در سیستم های سازه ای لوله در لوله مهاربندی شده با فرمهای مختلف مهاربندی تحت بار جانبی زلزله در ساختمان های بلند

نوید سیاه پلو، ایرج رسولان، محمدعلی محمدیان

سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

1394

سخنرانی

تهران/ایران

 

45

مروری بر مطالعات مرتبط با انواع آرایش های رایج در بکارگیری میراگرهای لزج سیال وتشریح عملکرد آنها در برابر بارگذاری زلزله و ضربه

محمد مهدی سلاطی، کاووس صیاد زاده، نیما فراست، نوید سیاه پلو

اولین کنفرانس ملّی توسعه عمرانی کلان شهر ها با رویکرد سرمایه گذاری، دانشگاه آزاد اهواز

1393

پوستر

اهواز/ایران

 

46

مقایسه ضرایب عملکرد قاب خمشی فولادی به کمک روش‌های مختلف تحلیل بار افزون و اثرات زلزله حوزه نزدیک دارای پالس

قاسم بریحی ، نوید سیاه پلو,  ، محسن گرامی

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

1395

سخنرانی

تهران/ایران

 

47

ارزیابی روشهای مختلف مقیاس سازی شتابنگاشتها برای تحلیل به روش دینامیکی غیرخطی

محسن گرامی، امیرحسام مشایخی ، نوید سیاه پلو

International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure

29-30, Tabriz , Iran

July 2015

سخنرانی

تبریز/ایران

 

48

ارزیابی سطح آسایش سیستم سقف کرمیت تحت بار ناشی از راه رفتن انسان

منا دانش، فرهادعباس گندمکار،  نوید سیاه پلو

کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری، شهرسازی، عمران و مهندسی ساختمان

1395

-

تهران /ایران

 

49

بررسی تأثیرات زلزله های نزدیک و دور از گسل بر روی ضخامت جداره مخازن فولادی روزمینی نفتی

نوشین مریدی، ایرج رسولان ،نوید سیاه پلو

کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهند سی ایران

30 بهمن 19395

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

50

بررسی تأثیرات زلزله های نزدیک و دور از گسل بر روی قطر جداره مخازن فولادی روزمینی نفتی

نوشین مریدی، ایرج رسولان ،نوید سیاه پلو

کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهند سی ایران

30 بهمن 19395

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

51

مطالعه عددی رفتار ستون های فولادی بیضوی پرشده با بتن تحت اثر نیروی فشاری محوری

پریا پوراهوازی، فرهاد عباس گندمکار ،نوید سیاه پلو

4th. International Congress on Civil Engineering , Architecture

 and Urban Development

27-29 December 2016

چاپ در مجموعه مقالات

Shahid Beheshti University , Tehran , Iran

 

52

توسعه منحنیهای شکنندگی در قاب فولادی با مهاربند هممحور ضربدری در اثر زلزله های نزدیک گسل پالس گونه

نوید سیاه پلو، مسعود کیانی قلعه تل

3امین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران (انجمن مهندسی سازه ایران)

1 و 2 اسفندماه 95

پوستر

تهران/ایران

 

53

توانمندی الگوهای بار ارتجاعی رایج و نوین تحلیل بارافزون و اثر زلزله حوزه نزدیک گسل پالسگونه در پیش‌بینی تقاضای لرزه‌ای قاب خمشی فولادی

محسن گرامی ، *نوید سیاه پلو  ، قاسم بریحی 

دومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، انجمن سازه های فولادی ایران

1395

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

54

ارزیابی و مقایسه طراحی سازه های صنعتی (سوله) به روش تنش مجاز و حالت حدی

محمد ملکی زاده، علی اکبر پیراسته، نوید سیاه پلو

کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در عمران، معماری و شهرسازی

1396

چاپ در مجموعه مقالات

تبریز/ایران

 

55

ارزیابی و مقایسه بار های جانبی زلزله و باد در سازه های صنعتی (سوله)

محمد ملکی زاده، علی اکبر پیراسته، نوید سیاه پلو

کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در عمران، معماری و شهرسازی

1396

چاپ در مجموعه مقالات

تبریز/ایران

 

56

مطالعه عددی رفتار تیرهای بتن مسلح با استفاده از خاموتهای FRP تحت بار استاتیکی

فواد موالی، احمد دالوند، نوید سیاه پلو

پنجمین کنگره بین المللی سالیانه عمران، معماری و توسعه شهری

1396

-

تهران /ایران

 

57

تاثیرابعاد ورق برشی جان وتعداد پیچ ها بر خرابی پیشرونده اتصال صلب جوش مستقیم بال-پیچ جان در تیر I به ستون SHS

مسلم یعقوبیان، نوید سیاه پلو*

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه

1396

ارائه شفاهی

تهران/ایران

 

58

ارزیابی ضریب رفتار استاندارد 2800 ویرایش 4 برای سیستم مهاربندی کمانش‌تاب به‌کمک متدولوژی FEMA P695

دانیال عزیزی هفشجانی، نوید سیاه پلو*

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه

1396

پوستر

تهران/ایران

 

59

بررسی انواع روش های صنعتی سازی ساختمان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ارایه روش بهینه (مطالعه موردی شهرک 2000 واحدی نفت اهواز)

احسان شاهین زاده، نوید سیاه پلو*

پنجمین کنگره بین المللی سالانه عمران، معماری و توسعه شهری (5 الی 7 دیماه)

1396

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

60

بررسی المان محدود رفتار چرخه ای اتصالات بتنی با خاموتهای ساخته شده از الیاف FRP

رحمت رضایی، احمد دالوند، نوید سیاه پلو

پنجمین کنگره بین المللی سالیانه عمران، معماری و توسعه شهری

1396

-

تهران /ایران

 

61

بررسی عددی تاثیر افزایش مساحت آرماتورهای تیر پیوند بتنی بر رفتار سیستم دیوار برشی کوپله با فولاد پر مقاومت

محمد طهماسبی نیا، احمد دالوند، نوید سیاه پلو

پنجمین کنگره بین المللی سالیانه عمران، معماری و توسعه شهری

1396

-

تهران /ایران

 

62

توانمندی الگوهای بار ارتجاعی رایج و نوین در پیش بینی تقاضای لرزه ای قاب خمشی فولادی بلندمرتبه در اثر زلزله حوزه نزدیک گسل پالسگونه

قاسم بریحی ، نوید سیاه پلو,  ، محسن گرامی

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

1395

سخنرانی

تهران/ایران

 

63

ارزیابی فاصله بین سازه های با قاب خمشی فولادی ویژه در خاک سخت ، بارفتار غیر خطی

محمد ناطق زاده، مهدی مهدوی عادل,  ،  نوید سیاه پلو

چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

1395

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

 

64

اثر صلبیت اتصالات قاب خمشی فولادی بر خرابی پیش‌رونده با سناریوی حذف ستون میانیو کناری بکمک تحلیل دینامیکی غیرخطی

احمد طیبی ، نوید سیاه پلو

3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design

2018

Accepted

Tabriz/Iran

 

65

بررسی عملکرد غیرخطی دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید تقویتشده با سختکنندههای افقی و قائم

جلال الدین بهمئی ، نوید سیاه پلو

نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

1397

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

66

تأثیر طول تیر پیوند درقاب EBF-BRB بر توزیع بیشینه انرژی تلفشده در ارتفاع تحت اثر زلزله های دور و نزدیک

اسماعیل کیانی ده کیان ، نوید سیاه پلو

نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

1397

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

67

محاسبه پارامترهای عملکرد لرزهای قاب فولادی مجهز به مهاربند کمانشتاب با الگوی واگرا به کمک روش FEMA-P695

سعید شیر علی، نوید سیاه پلو

نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

1397

چاپ در مجموعه مقالات

تهران/ایران

 

68

THE EFFECT OF BEAM FLANGE REINFORCING PLATES AND WEB ANGEL ON CYCLIC BEHAVIOR OF POST TENSIONED CONNECTION OF STEEL BEAM TO COMPOSITE COLUMN

Mohsen Azizi, Navid Siahpolo

 

International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering (SEE)

2019

Accepted Abstract

Tehran/Iran

 

69

Seismic Performance of Steel Moment Frames under Near-Fault Pulse –type Earthquakes using U-Shaped Metallic-Yielding Damper.

Navid Siahpolo,  Pariya Aalipour

 

International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering (SEE)

2019

Accepted Abstract (Oral Presentation)

Tehran/Iran

 

70

THE VERIFICATION OF VISCO-PLASTIC DAMPER

 

 

Navid Siahpolo, Pariya Aalipour

 

International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering (SEE)

2019

Accepted Abstract

Tehran/Iran

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۳۹۸