سمینار کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۱۱۴۹

ردیف

عنوان سمینار

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

تاریخ ارائه

گروه آموزشی/ دانشگاه

1

بررسی و مقایسه اتصالات صلب رایج در سازه های فولادی

روح الله راهنورد

ارشد سازه

مهر92

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

2

''معرفی و شناسایی شاخص های خسارت رایج در سازه ها ی فولادی در اثر  زلزله های نزدیک''

فاطمه شرفی

ارشد سازه

اسفند 92

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

3

محاسبه ضریب رفتار و نیازشکل پذیری کلی و طبقه ای در ساختمانهای خمشی فولادی تحت اثر زلزله نزدیک گسل فولادی

عباس لطیفیان

ارشد سازه

مهر93

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

4

مقایسه طیف  نیازارتجاعی و غیر ارتجاعی زلزله های نزدیک گسل با طیف طرح استاندارد 2800-ویرایش 3

زهرا هودگرزاده

ارشد سازه

اسفند 92

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

5

مطالعه تحلیلی عملکرد لرزه ای اتصالات صلب فولادی با استفاده از صفحات کناری

منا دانش

ارشد سازه

آبان92

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

6

مطالعه تحلیلی رفتار غیر خطی قاب های خمشی ساخته شده با فولاد با مقاومت بالا

پگاه دادفرما

ارشد سازه

انصراف از تحصیل

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

7

ارزیابی عملکرد سیستم های مقاوم رایج در ساختمان های بلند

محمد علی محمدیان

ارشد سازه

اسفند92

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

8

ارزیابی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی تحت اثر پالس های ساده زلزله های نزدیک گسل

محسن رسولی اصل

ارشد سازه

اسفند92

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

9

تحلیل بار افزون از مبانی تا کاربرد با نگاه ویژه به الگوی توزیع بار جانبی

قاسم بریحی

ارشد سازه

فروردین94

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

10

مروری بر انواع سیستم های میراکننده الحاقی ساختمان با نگاه به فناوری های نوین

علیرضا حیصمی

ارشد سازه

فروردین94

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

11

مخازن ذخیره مدفون مستطیلی تحت بار زلزله

نیما فراست

ارشد سازه

آبانماه 94

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

12

بررسی آسیبپذیری لرزهای مخازن فولادی نفتی

نوشین مریدی

ارشد سازه

آذرماه 94

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

13

اثر ارتعاش بر پلهای عابرپیاده

مرضیه شعبان پور

ارشد سازه

اسفند 95

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

14

معرفی اتصالات پس کشیده ی فولادی

محسن عزیزی

ارشد سازه

فروردین 96

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

15

اثر همزمان  زلزله های قائم و افقی بر ساختمان های دارای جداساز لرزه ای

سحر رادکیا

ارشد سازه

آبانماه 95

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

16

مهاربند های BRB

محمد نقوی

ارشد سازه

تیرماه 95

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

17

مخازن رو زمینی فولادی نفت

مازیار تقی خواجه

ارشد سازه

فروردین 95

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

18

ستون‌های ترکیبی(کامپوزیت) تحت بارگذاری‌های مختلف

میلاد تقی پور

ارشد سازه

مهر 95

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

19

ارتعاش در سقف های کرمیت با رویکرد دینامیکی حرکت انسان

فرناز توکلی پور

ارشد سازه

بهار 96

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

20

؟

نفیسه باجلان

ارشد سازه

؟

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

21

؟

هادی شرفی

ارشد سازه

؟

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

22

معرفی میراگر ویسکوپلاستیک و نحوه‌ی صحت‌سنجی آن در نرم‌افزار SAP2000

پریا عالیپور

ارشد سازه

تیر 97

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

22

آشنایی با انواع میراگرها، زلزله نزدیک گسل و همچنین تأثیرزلزله بر روی پاسخ قاب-های فولادی با و بدون میراگر

زهرا شجاعی فر

ارشد سازه

تیر 97

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۷