پروژه سازه های فولادی

دسته : درسنامه
تعداد بازدید:۹۶۴
( ۲ )
پروژه سازه های فولادی

توجه : چنانچه هنوز برای شما شماره گروه اختصاص داده نشده است، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خودتان و یک نفر همگروهی را به آدرس siahpolo@acecr.ac.ir  ارسال نمائید. اگر تا یک هفته پاسخی دریافت نشد مجددا همان اطلاعات را به امیل n.siahpolo@gmail.com ارسال نمائید.

نمونه فایلها و جزوه ها و مراجع اصلی

فرمت و قالب رو جلد، صفحه بندی و گزارشهای پیشرفت کار

پلان های گروها بندی شده

 

فیلم کلاسهای آنلاین

برنامه زمانبندی تحویل بخش های مختلف پروژه 

پروژه سازه های فولادی

ردیف

اقدام و شماه گزارش

آخرین موعد تحویل

1

بارگذاری سازه و تهیه گزارش شماره 1

12/1/99

2

طراحی سقف و تهیه گزارش شماره 2

19/1/99

3

بارجانبی و ساخت مدل کامپیوتری و تهیه گزارش شماره 3

26/1/99